KONTAKT
WEBBKARTA
VI BEHÖVER DIG
Vi behöver dig
Trender

Vi behöver dig som vill utveckla affärer

IT handlar inte bara om teknik. Tekniken finns i botten och utvecklas hela tiden, men den blir samtidigt mer undanskymd: Servrar och datorer hamnar på andra ställen på klotet eller så göms tekniken under skalet på alltmer användarvänliga mobiltelefoner, läsplattor och andra apparater.

 

För den som ska jobba med IT blir i stället den andra delen av IT - I:et - allt vikigare. Här ligger allt som rör tillämpningen av tekniken: Information, kommunikation, design, försäljning, utbildning m.m.Man kan säga att IT-kompetens består av tre delar: teknikkompetens, strategisk/affärsnära kompetens och användarnära kompetens.

 

Alla IT-yrkesroller pendlar mellan dessa tre kompetenser, men helt klart rör sig kompetenskraven från den tekniknära kompetensen till de andra, mera "människonära" kompetenserna.

Branschen skriker efter kompetent folk

Rapport efter rapport publiceras som visar på ett starkt sug efter kompetens inom IT-området. Ett exempel är IT&Telekomföretagens IT-tjänsteindikator från februari 2011 som visar att 8 av 10 IT-företag har för avsikt att nyaanställa. Det råder brist på alla sorters kompetenser, både de tekniknära och de affärs-/användarnära.

 

Den utbildningsnivå hos de nyanställda som företagen framför allt söker efter är ingenjörer, både civil- och högskoleingenjörer (undersökningen IT-talang 2011/arbetsgivarperspektivet, www.skill.se). Ett säkert kort för dig som vill ha jobb är därför en ingenjörsutbildning. Även de som har kandidat-/masterexamina eftersöks, och för dig som håller dig framme är det inga problem att komma in på arbetsmarknaden.

De tre sorternas IT-kompetens

Så valde vi:
Datadesigner
Chef Application Management
Systemintegrator
Integrationsarkitekt
Project Manager, trainee
IT Delivery Manager
Testare
Services Engineer
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >