KONTAKT
WEBBKARTA
GUIDE IT-UTBILDNINGAR
Guide IT-utbildningar
Behörighet
Fem IT-inriktningar
Studentförebilder
Lärosäten/studieorter

En guide till IT-utbildningar

Eftergymnasial utbildning är ett krav för nästan alla IT-jobb. Men vilken utbildning ska man välja? IT-yrkena och IT-arbetsplatserna (som inte alls behöver vara IT-företag) är extremt varierade. Detta innebär rika möjligheter till personlig utveckling, samtidigt som utbildningsutbudet kan vara svårt att överblicka. Här hittar du en guide till hur du ska hitta till rätt utbildning.
Utbildningar på universitet och högskolor är inte standardiserade. Därför kan program vara ganska olika fast de har samma namn. Läs därför utbildningsbeskrivningen på högskolans hemsida noga innan du väljer utbildning.
Några gyllene regler för ett lyckat val av IT-utbildning

Ju mer teknik du läser, desto bredare blir dina möjligheter. Att jobba med IT handlar långt ifrån om att bara jobba med teknik. Men den finns alltid i botten, och ju mer du kan om den tekniska bakgrunden desto bättre blir dina förutsättningar att kunna jobba med alla sorters IT-jobb, även de som inte är renodlat tekniska (t ex projektledning).

 

Fördjupa dig i ett programspråk eller en teknikplattform. Det finns en uppsjö av program och system inom IT-området. Den mesta mjukvaruutvecklingen bygger dock på vissa grundläggande principer, och har du lärt dig ett språk från grunden blir det lättare för dig att ta dig an andra språk och plattformar. Utgå från det du tycker är kul!

Val 1: Akademisk utbildning eller kortare yrkesutbildning?
Den stora skillnaden mellan en akademisk utbildning och en kortare yrkesutbildning (t.ex. de som ges inom ramen för yrkeshögskolan) är att den förstnämnda ger dig en bredare analytisk kompetens, som ofta är en förutsättning för mer avancerade och strategiska arbetsuppgifter. En akademisk examen ger dessutom meriter som är internationellt gångbara. För den som vill specialisera sig på någon viss teknik eller en viss yrkesroll utan några mer långsiktiga strategiska ambitioner, är en yrkeshögskoleexamen utmärkt. Kom ihåg dock att yrkeshögskoleutbildningarna har betydligt färre utbildningsplatser än de akademiska.
Val 2: Ingenjörsutbildning eller annan IT-utbildning?
En ingenjörsutbildning leder fram till en (akademisk) yrkesexamen, och har betydligt större inslag av matematik och teknik än t.ex. kandidatprogrammen i systemvetenskap (Kandidatprogrammen i datavetenskap är dock förhållandevis ingenjörsmässiga). Ingenjörsutbildningarna kräver behörighet från gymnasiets NV- eller TE-program. I linje med "gyllene reglerna" ovan ger en ingenjörsutbildning en säkrare förankring på IT-arbetsmarknaden än andra, mindre teknikinriktade program. Ingenjörerna har rykte om sig av att vara goda problemlösare.
Val 3: Civilingenjör och högskoleingenjör?

En utbildning till högskoleingenjör omfattar tre års studier med huvudsakliga kurser inom ett huvudämne, matematik och valbara kurser. Civilingenjörsutbildningen omfattar fem års studier och är mer teoretisk. Högskoleingenjörsutbildningarna är generellt mer praktiskt orienterade. Man kan säga att en civilingenjör utvecklar framtidens teknik medan högskoleingenjören använder den teknik som redan finns.

 

På flera lärosäten håller man på att omforma ingenjörsutbildningarna enligt mönstret med kandidat- och mastersexamen (se stycket nedan Kandidat, magister och master - vad är vad?). En högskoleingenjörsexamen jämställs med en kandidatexamen, vilket i sin tur innebär att man kan "läsa upp sig" till motsvarande civilingenjörsnivå genom att läsa en masterutbildning.

Kandidat, magister och master - vad är vad?

Kandidatutbildningen är en treårig utbildning på grundnivå medan både magister- och masterutbildningarna är på avancerad nivå. Du behöver först en kandidatexamen för att fortsätta med en magister- eller masterexamen. Skillnaden mellan magister och master är antalet år, magister är ett år och master är två år. Kurserna inom masterutbildningen ska vara forskningsförberedande.

 

En masterexamen från en teknisk högskola har många likheter med civilingenjörsexamen. Skillnaden är att civilingenjörsexamen är en yrkesexamen och kräver även icke-tekniska så kallade ingenjörsstödjande eller yrkesrollsförberedande ämnen som projektledning och hållbar utveckling, En del utbildningar finns både som kandidat- och magisterutbildningar.

Yrkeshögskola - ett komplement till högskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning, Yh, är en eftergymnasial utbildning som kombinerar undervisning med lärande i arbetslivet under hela studietiden. Genom den arbetsplatsförlagda utbildningstiden får du som student både arbetslivserfarenhet och kontakter. Utbildningarna är mellan ett och två år långa.

 

Det finns runt 100 Yh-utbildningar inom IT-området. Läs mer på yhmyndigheten.se.

 


Länkar: yhmyndigheten.se >, studera.nu >
Så valde vi:
IT Delivery Manager
Testare
Affärskonsult
Systemintegrator
Leveransansvarig inom processutveckling
Projektledare
Services Engineer
Utvecklare
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >