KONTAKT
WEBBKARTA
YRKESROLL
Sök yrke
Jämför yrken
Vanliga yrkesroller
Förebilder
Karriärkartor

IT-utbildare

En IT-utbildare arbetar, som förstås av namnet, med att utbilda inom IT-teknik. Utbildning kan vara i kontorsprogramvara eller i utveckling, installation, drift och support av servrar och bakomliggande system. Det är vanligt att utbildaren är specialiserad på en viss programvara och undervisar inom just detta, ofta som anställd i ett utbildningsföretag.

Arbetsuppgifter:
Håller utbildningar i en viss teknik eller programvara. Eleverna kan till exempel vara användare av officepaktet eller teknikspecialist som ska fördjupa sig i något programmeringsspråk.
Finns det jobb?
Ja. I både goda tider och dåliga behöver företagen hålla sina system och programvaror uppdaterade, vilket ger återkommande behov av utbildning.
Karriärvägar till rollen:
Teknikspecialist, service- och supportpersonal, pedagogiskt arbete, informationsarbete.
Karriärvägar efter rollen:
IT-säljare, marknadskommunikatör, IT-konsult
Jobbets karaktär:
Som kursledare föreläser du och leder laborationer, ofta inom den allra senaste tekniken. Du ägnar tiden utanför klassrummet till stor del åt att studera och labba på egen hand. Detta innebär ofta surfande efter lösningar, deltagande i forum och även återkommande kontakter med tillverkaren av den mjukvara du undervisar i. En viktig del av arbetet är att fundera ut hur du ska lägga upp utbildningen.
Lönenivåer:
Varierar beroende på typ av utbildning man håller och det tekniska djupet på kurserna, men ligger i spannet 25 000 till 50 000 kr/mån.

Exempel på yrken:
IT-instruktör
IT-lärare
IT-informatör
Teknikinformatör
Möt några it-utbildare
»Du måste gilla att lära ut och träffa människor.«
David Sjöstrand, 34 år
Instruktör
Så valde vi:
Project Manager, trainee
Webbutvecklare
Vd, entreprenör
Utvecklare
Datadesigner
Lösningsarkitekt
Projektledare
Integrationsarkitekt
Vad väljer du?
Copyright 2009 IT&Telekomföretagen inom Almega
Mer om VäljIT >